POP and POSM

สื่อ ณ จุดขาย / สื่อ ณ จุดชำระเงิน

Shelf

ชั้นแสดงสินค้า หรือ ดิสเพลย์สินค้า ช่วยส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย ให้แบรนด์และสินค้าโดดเด่นยิ่งขึ้น สามารถผลิตจากวัสดุไม้ พีพีบอร์ด เหล็ก ฯลฯ ขึ้นอยู่ขนาดและน้ำหนักของสินค้า

Share :

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

รายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ