POP and POSM

สื่อ ณ จุดขาย / สื่อ ณ จุดชำระเงิน

Shelf-talker

ป้ายโฆษณาใต้สินค้า ขนาดพอดีกับชั้นวางสินค้าที่ห้างสรรพสินค้า
Supermarket หรือ ร้านขายสินค้าทั่วไป สำหรับใส่รายละเอียด
สินค้าเพิ่มเติม โปรโมชั่น หรือ รูปสินค้าอื่น ๆ เพิ่มเติม

ป้ายโฆษณาใต้สินค้า ขนาดพอดีกับชั้นวางสินค้าที่ห้างสรรพสินค้า
Supermarket หรือ ร้านขายสินค้าทั่วไป สำหรับใส่รายละเอียด
สินค้าเพิ่มเติม โปรโมชั่น หรือ รูปสินค้าอื่น ๆ เพิ่มเติม

Share :

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

รายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ