POP and POSM

สื่อ ณ จุดขาย / สื่อ ณ จุดชำระเงิน

Hanger

สายแขวนสินค้าสำหรับไว้ด้านหน้า หรือ ด้านข้าง Shelf เพื่อดึงดูดสายตาของผู้เดินผ่านสินค้าและแบรนด์

Share :

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

รายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ