POP and POSM

สื่อ ณ จุดขาย / สื่อ ณ จุดชำระเงิน

Hanger / Hanging

สายแขวนสินค้าสำหรับไว้ด้านหน้า หรือ ด้านข้าง Shelf เพื่อดึงดูดสายตาของผู้เดินผ่านสินค้าและแบรนด์

สายแขวนสินค้าสำหรับไว้ด้านหน้า หรือ ด้านข้าง Shelf เพื่อดึงดูดสายตาของผู้เดินผ่านสินค้าและแบรนด์

Share :

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

รายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Display

ชั้นวางสินค้า หรือ ชั้นโชว์สินค้า ที่ออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า
รูปร่าง รูปทรง ดีไซน์ วัสดุ ให้เหมาะสมกับแบรนด์และสินค้าของลูกค้า
เป็นช่วยส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์สินค้า ได้ดี ช่วยให้แบรนด์
และสินค้าของคุณโด่นเด่นเมื่อวางบนชั้นวางสินค้า
หรือ ตั้งอยู่ ณ จุดจำหน่ายสินค้า

ชั้นวางสินค้า หรือ ชั้นโชว์สินค้า ที่ออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า รูปร่าง รูปทรง ดีไซน์ วัสดุ ให้เหมาะสมกับแบรนด์และสินค้าของลูกค้า เป็นช่วยส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์สินค้าได้ดี ช่วยให้แบรนด์และสินค้าของคุณโด่นเด่นเมื่อวางบนชั้นวางสินค้า หรือ ตั้งอยู่ ณ จุดจำหน่ายสินค้า

Share :

Display

ชั้นวางสินค้า หรือ ชั้นโชว์สินค้า ที่ออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า
รูปร่าง รูปทรง ดีไซน์ วัสดุ ให้เหมาะสมกับแบรนด์และสินค้าของลูกค้า
เป็นช่วยส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์สินค้า ได้ดี ช่วยให้แบรนด์
และสินค้าของคุณโด่นเด่นเมื่อวางบนชั้นวางสินค้า
หรือ ตั้งอยู่ ณ จุดจำหน่ายสินค้า

ชั้นวางสินค้า หรือ ชั้นโชว์สินค้า ที่ออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า รูปร่าง รูปทรง ดีไซน์ วัสดุ ให้เหมาะสมกับแบรนด์และสินค้าของลูกค้า เป็นช่วยส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์สินค้าได้ดี ช่วยให้แบรนด์และสินค้าของคุณโด่นเด่นเมื่อวางบนชั้นวางสินค้า หรือ ตั้งอยู่ ณ จุดจำหน่ายสินค้า

Share :