POP and POSM

สื่อ ณ จุดขาย / สื่อ ณ จุดชำระเงิน

Kiosk

คีออส ร้านค้าเล็ก ๆ หรือ จุดจำหน่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า หรือ
จุดที่คนเดินพลุกพล่าน สามารถออกแบบได้หลากหลายดีไซน์ให้เหมาะกับธุรกิจ
อาทิอาหาร ขนม เบเกอร์รี่ สินค้าประเภทอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนี้คีออสสามารถออกแบบเป็นตู้ หรือ หน้าจอขนาดเล็กที่บริการด้านข้อมูลประชาสัมพันธ์และแผนที่ต่าง ๆ

คีออส ร้านค้าเล็ก ๆ หรือ จุดจำหน่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า หรือ จุดที่คนเดินพลุกพล่าน สามารถออกแบบได้หลากหลายดีไซน์ให้เหมาะกับธุรกิจ
อาทิอาหาร ขนม เบเกอร์รี่ สินค้าประเภทอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนี้คีออสสามารถออกแบบเป็นตู้ หรือ หน้าจอขนาดเล็กที่บริการด้านข้อมูลประชาสัมพันธ์และแผนที่ต่าง ๆ

Share :

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

รายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ