POP and POSM

สื่อ ณ จุดขาย / สื่อ ณ จุดชำระเงิน

Display

ชั้นวางสินค้า หรือ ชั้นโชว์สินค้า ที่ออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า รูปร่าง รูปทรง ดีไซน์ วัสดุ ให้เหมาะสมกับแบรนด์และสินค้าของลูกค้า
เป็นช่วยส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์สินค้าได้ดี ช่วยให้แบรนด์และสินค้าของคุณโด่นเด่นเมื่อวางบนชั้นวางสินค้า หรือ ตั้งอยู่ ณ จุดจำหน่ายสินค้า

ชั้นวางสินค้า หรือ ชั้นโชว์สินค้า ที่ออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า รูปร่าง รูปทรง ดีไซน์ วัสดุ ให้เหมาะสมกับแบรนด์และสินค้าของลูกค้า เป็นช่วยส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์สินค้าได้ดี ช่วยให้แบรนด์และสินค้าของคุณโด่นเด่นเมื่อวางบนชั้นวางสินค้า หรือ ตั้งอยู่ ณ จุดจำหน่ายสินค้า

Share :

Counter

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ เคาน์เตอร์ร้านค้า หรือ เคาเตอร์ออกอีเวนต์ บริการผลิตขนาดและรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการ 

Share :

Kiosk

คีออส ร้านค้าเล็ก ๆ หรือ จุดจำหน่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า หรือ จุดที่คนเดินพลุกพล่าน สามารถออกแบบได้หลากหลายดีไซน์ให้เหมาะกับธุรกิจ
อาทิอาหาร ขนม เบเกอร์รี่ สินค้าประเภทอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนี้คีออสสามารถออกแบบเป็นตู้ หรือ หน้าจอขนาดเล็กที่บริการด้านข้อมูลประชาสัมพันธ์และแผนที่ต่าง ๆ

คีออส ร้านค้าเล็ก ๆ หรือ จุดจำหน่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า หรือ จุดที่คนเดินพลุกพล่าน สามารถออกแบบได้หลากหลายดีไซน์ให้เหมาะกับธุรกิจ
อาทิอาหาร ขนม เบเกอร์รี่ สินค้าประเภทอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนี้คีออสสามารถออกแบบเป็นตู้ หรือ หน้าจอขนาดเล็กที่บริการด้านข้อมูลประชาสัมพันธ์และแผนที่ต่าง ๆ

Share :

Hanger

สายแขวนสินค้าสำหรับไว้ด้านหน้า หรือ ด้านข้าง Shelf เพื่อดึงดูดสายตาของผู้เดินผ่านสินค้าและแบรนด์

Share :

Wobblers

ป้ายเด้ง สำหรับติดบนชั้นวางสินค้า เพื่อดึงดูดสายตาของผู้เดินผ่าน สำหรับนำเสนอสินค้าและโปรโมชั่น

Share :

Shelf-talker

ป้ายโฆษณาใต้สินค้า ขนาดพอดีกับชั้นวางสินค้าที่ห้างสรรพสินค้า Supermarket หรือ ร้านขายสินค้าทั่วไป
สำหรับใส่รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม โปรโมชั่น หรือ รูปสินค้าอื่น ๆ เพิ่มเติม

ป้ายโฆษณาใต้สินค้า ขนาดพอดีกับชั้นวางสินค้าที่ห้างสรรพสินค้า Supermarket หรือ ร้านขายสินค้าทั่วไป สำหรับใส่รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม โปรโมชั่น หรือ รูปสินค้าอื่น ๆ เพิ่มเติม

Share :

Shelf

ชั้นแสดงสินค้า หรือ ดิสเพลย์สินค้า ช่วยส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย ให้แบรนด์และสินค้าโดดเด่นยิ่งขึ้น สามารถผลิตจากวัสดุไม้ พีพีบอร์ด เหล็ก ฯลฯ ขึ้นอยู่ขนาดและน้ำหนักของสินค้า

Share :